طی حکمی از سوی رییس سازمان محیط زیست:
کوروش زارعی سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان شد
زیست بوم: طی حکمی از سوی رییس سازمان محیط زیست، کوروش زارعی بعنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان منصوب شد.

به گزارش زیست بوم، طی حکمی از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان محیط زیست، کوروش زارعی به سمت سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان منصوب شد.

عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت حیط زیست در این حکم وظایف محوله سرپرست را ابلاغ تا هر چه سریعتر نامبرده نسبت به انجام آنها اهتمام ورزد.

شایان ذکر است پیش از این عبدالواحد ریاضی فر مدیرکلی این مجموعه را بر عهده داشت و هم اکنون با انتصاب کوروش زارعی که اهل دیواندره است یکی از نیروهای بومی استان کردستان در این جایگاه قرارگرفت.