نخستین دستور کلانتری در سازمان محیط زیست اجرایی شد
زیست بوم: به دستور دکتر کلانتری رئیس سازمان گیت های ورود و خروج (ساعت زنی) ساختمان مرکزی سازمان حفاظت محیط زیست در پردیسان برداشته شد.

به گزارش زیست بوم، روز گذشته پس از مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، عیسی کلانتری دستور داد گیت های ساعت زنی برداشته شود. 

این گیت ها که در دوران دکتر ابتکار نصب شده بود پس از این دستور به صورت شبانه جمع آوری شد.
نخستین دستور کلانتری در سازمان محیط زیست اجرایی شد
نخستین دستور کلانتری در سازمان محیط زیست اجرایی شد
صبح امروز کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست وقتی پا به ساختمان مرکزی پردیسان گذاشتند که گیت های ساعت زنی از جای قبلی خود برداشته شده و در گوشه ای کنار هم قرار داده شده بودند.