برچسب: منبع نیتروژن
تثبیت نیتروژن اتمسفر diazotrophs تولید فیتوهورمون ها فعالیت های آنزیمی... حالی که 78% جو نیتروژن می باشد ولی نیتروژن جوی... نیتروژن اتمسفر را تثبیت کنند حتی در حالت تنش فلزی... برای مثال rhizobium leguminosarum bv trifolii می تواند نیتروژن را...
کد خبر: ۳۶۳۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۴/۱۲


نیتروژن در اثر هوازدگی سنگهای سطح زمین منبع جهانی مهمی...
که تمام نیتروژن در دسترس زمین از جو گرفته شده... از یک چهارم نیتروژن از بستر زمین می آید این... داد که بیش از 26 درصد نیتروژن در اکوسیستم طبیعی... علت شکاف نیتروژنی جو را مشخص می کند پیش از...
کد خبر: ۳۵۸۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۱/۲۳


منبع نیتروژن استفاده می کنند در واقع سریعتر از گونه...
کد خبر: ۳۳۳۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۰۹


نیتروژن یکی از عنصرهای مهم و حیاتی در طبیعت است... جزء عناصر معدنی ضروری می باشد نیتروژن در بدن موجودات...
زیست بوم - کشاورزی / عطیه کاظمی مجرد نیتروژن یکی... معدنی ضروری می باشد نیتروژن در بدن موجودات زنده بعد... نیتروژن عنصری است که می تواند ترکیبات بسیار متنوع شیمیایی... نیتروژن می تواند در ترکیبات شیمیایی درون کالبد جانداران حالت...
کد خبر: ۴۲۶۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۱/۱۲


پربحث ترین عناوین