گرامی‌داشت ساعت زمین در سراسر جهان

به گزارش شبكه تلویزیونی سی ان ان ، ساعت زمین رویدادی است كه همه سال در روز بیست و سوم ماه مارچ (مصادف با شنبه سوم حمل ) و برابر با اعتدال شب و روز در دو نیمكره شمالی و جنوبی كره زمین، در سراسر جهان گرامی داشته می‌شود.

بر این اساس و با هدف محافظت از كره زمین؛ از ساعت هشت و ۹:۳۰ بعد از ظهر بوقت محلی هر كشوری تا ساعت نه و نیم بعد ازظهر، كلیه چراغ های غیر ضروری؛ تلویزیون و کامپیوترها؛ بمدت یك ساعت خاموش می‌شوند. این واقعه اقدامی برای یادآوری به مردم سراسر جهان در خصوص لزوم حفاظت از كره زمین و كاهش آسیب های زیست محیطی محسوب می‌شود. سال گذشته ساعت زمین در هفت هزار شهر و ۱۵۲ كشور جهان برگزار شد