اسماعيل آباد گوچكلو دیار فراموش شده+ گزارش تصویری
خشایار طحانیزیست بوم/خشایار طحانی: از تهران به سمت ساوه در جاده قديم ساوه كه بروي ده كيلومتر بعد از پرند در جاده ساوه بويين زهرا به تابلوي اسماعيل اباد گوچكلو ميرسي با سي خانوار به شدت محروم با كودكانى زيبارو و معصوم و رنج كشيده.

روستايي كه جز برق و يك مسجد و واحد دهداري كه در حال احداث است هيچ امكاناتي ندارد، خانه هايي كاهگلي كه اگر ساكنين اش از آن خارج نشوند مي پنداريد واحه اي است متعلق به تاريخى دور متروك و مخروبه.

مدرسه بچه هاي روستا يك كانتينر است كه پنج سال اول مدرسه درآن توسط معلم نيكوكاري از روستاي مجاور كه در سرما و گرما با موتور به روستا مي آيد تدريس مي شود.

روستا حمام ندارد و اهل روستا بسته به وضعيت اب و هوا حداكثر هفته اي ده روزي يك بار سوار بر پشت تراكتور نزديك به ١٥ كيلومتر را طي مي كنند تا به حمام عمومي برسند و دوباره سوار بر تراكتور باز مي گردند!
اسماعيل آباد گوچكلو دیار فراموش شده+ گزارش تصویری
روستا آب اشاميدنى و اب لوله كشي ندارد و اين بي آبي باعث شده روستايي كه در سال هاي نه چندان دور آباد بوده به سرعت رو به نابودي برود و روستاييان براي حفظ دام هاي خود به روستاهاي ديگر بروند و يا با مهاجرت به حاشيه شهرها روستا را ترك كنند.

باقيمانده ناتوان تر از رفتن هستند و چشم به راه كمك. كمكى كه معلوم نيست كي مي رسد، اين بسان فاجعه اي است كه در چنين فاصله نزديكى تا پايتخت روستايي فاقد آب باشد و به دليل اين بي آبي بيماري و فقر بهداشت بيداد می كند.
اسماعيل آباد گوچكلو دیار فراموش شده+ گزارش تصویری
كجايند مسئولين كه به داد اين مردم محروم برسند؟ كجايند سلبريتي هايي كه براي هر اتفاقي كمپين راه مي اندازند. از تمام كسانى كه اين گزارش را مي خوانند تمنا دارم  اين عزيزان را دريابند.
#اسماعيل_آباد_را_حمايت_كنيد
اسماعيل آباد گوچكلو دیار فراموش شده+ گزارش تصویری
اسماعيل آباد گوچكلو دیار فراموش شده+ گزارش تصویری
اسماعيل آباد گوچكلو دیار فراموش شده+ گزارش تصویری