کد خبر: ۳۰۱۱۳
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۲
تحقيقات صورت گرفته تاثير تلفن هاي همراه روي رانندگي را در دو بخش مورد مطالعه قرار داده است. اولين بخش، مطالعات آزمايشگاهي است كه اطلاعات غير مستقيمي را ارائه داده اند و دومين بخش مطالعات اپيدميولوژيكي هستند كه به خطرات استفاده همزمان تلفن همراه و رانندگي مي پردازند.
فرشته میرطاهریزیست بوم/ فرشته ميرطاهری*: تلفن هاي همراه مي توانند تاثيراتي را روي سلامتي داشته باشند، نه فقط از طريق تاثيرات مستقيم تشعشع با ميدانهاي الكترومغناطيسي، بلكه همچنين بواسطه اينكه فرد مي تواند كارهاي ديگري را نيز همزمان با استفاده از تلفن همراه انجام دهد. شايد مهمترين و عاميانه ترين كار، رانندگي هنگام استفاده از موبايل مي باشد. در بسياري  از كشورها از جمله ايران براي اجتناب از اين كار جرايمي در نظر گرفته شده اند. 
به نظر مي رسد كه استفاده از هندزفري در هنگام استفاده از تلفن همراه آسيبها را كمتر كرده است. اما روانشناسان، شاخصهاي معتبري ارائه دادند كه نشان مي دهند كه هنگامي كه كارهاي فكري همزمان با هم انجام مي شوند، راندمان كمترمي شود . دلايل زيادي مي توانند تاثير داشته باشند اما مهمترين دليل تقسيم تمركز و دقت بين دو كار است. بهمين دليل علاوه بر خطرات رانندگي و نگه داشتن تلفن همراه  ، استفاده از هندزفري هم  به دليل پايين آمدن  تمركز خطراتي را در پي دارد. 
تحقيقات صورت گرفته تاثير تلفن هاي همراه روي رانندگي  را در دو بخش مورد مطالعه  قرار داده است.  اولين بخش، مطالعات آزمايشگاهي است كه اطلاعات غير مستقيمي را ارائه داده اند و دومين بخش مطالعات اپيدميولوژيكي هستند كه به خطرات استفاده همزمان تلفن همراه و رانندگي مي پردازند.  
نتايج مطالعات آزمايشگاهي توسط شبيه ساز رانندگي نشان داده كه شرايط غير محاوره اي مثل گوش كردن به راديو يا مكالمات با تلفن همراه تاثيراتي روي اندازه  هاي شاخص هاي عملكرد رانندگي مثل سرعت عكس العمل در برابر محرك ها يا تغيير در سرعت هدايت ماشين، اشتباه در عكس العمل در برابر وضعيت هاي خطرناك جاده اي، انطباق سرعت، رعايت فاصله مجاز با ماشين جلويي و قابليت كنترل ماشين در شرايط غير عادي را داده اند. اگر چه تاثير زيان بخش استفاده از تلفن هاي همراه با افزايش حجم كار ذهني كه توسط مكالمه ايجاد مي شود، زياد مي شود اما تاثيراتي هم در هنگام انجام مكالمات بي اهميت و حتي هنگام گوش دادن به راديوي ماشين گزارش شده اند.  يافته ها نشان داده اند كه تاثيرات منفي مكالمات با تلفن همراه در هنگام رانندگي با افزايش سن زياد مي شوند. همچنين استفاده از هندزفري باعث از بين رفتن تاثيرات مخرب استفاده از تلفن همراه در رانندگي نمي شود. 
مطالعات سيستماتيك كمي روي تاثيرات استفاده از تلفن همراه بر نرخ تصادف در ترافيك جاده اي انجام شده است. استفاده از پرسشنامه يا بررسي آمار ثبت شده تصادفات كه استفاده از تلفن همراه را در هنگام تصادف ثبت كرده اند نشان داده كه بين استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگي و افزايش ريسك تصادف ارتباط معناداري وجود دارد. 
در پايان  توصيه مي گردد كه تا حد امكان در هنگام رانندگي از مكالمه با تلفن هاي همراه حتي با هندزفري خودداري نموده و نهايتا مكالمات در صورت لزوم كوتاه باشد. 

*كارشناس ارشد محيط زيست

منبع:
1- ALM H and Nillsson L(1994). Changes in driver behavior as a function of hands free mobile phones- a simulator study .Accid Anal prev,26,441.   
2-سليماني، محمد- اثرات امواج الكترومغناطيسي بر روي انسان، مركز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران ، 1389
 منبع: زیست بوم
مطالب مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین